שירותים

השמה ומיקור חוץ

השמה:

 

לעיתים, נדרשים ארגונים לכוח אדם מקצועי נוסף לשם תגבור אנשי ה- IT הקיימים בארגון או לכוח אדם בתחום התמחות מסוים וזאת מבלי שירצה הארגון כי יחולו על אדם זה יחסי עובד/מעביד.

 

לחברת דורקום ניסיון רב בהשמת כוח אדם מקצועי למתן מענה מיידי לצרכי הארגון.

 

מיקור חוץ:

 

בתקופה של צורך בגמישות ובהתייעלות עסקית, אנו מציעים לכם פתרון מיקור חוץ.

 

שימוש בשרותי מיקור חוץ מאפשר לארגון להתמקד בתחומים שבו עיקר המומחיות שלו המהווים את ליבת העסקים של הארגון.

 

בעת השימוש במיקור חוץ, חברת דורקום נוטלת על עצמה את האחריות הכוללת לתפקוד השוטף של מערך המחשוב ובכך מסירה מהארגון ומהנהלתו את "כאב הראש" הכרוך בטיפול בנושא זה.

 

חברת "דורקום" מציעה מסלולים עסקיים ותפעוליים המותאמים לסביבת המחשוב הארגוני, ובהתאם לצרכיו הייחודים והמקצועיים של כל ארגון.